ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης 2ου εξαμήνου

Πρώτη αριστεύσασα στη βαθμολογία όλων των Ειδικεύσεων του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον μεταξύ των φοιτητών που καταβάλουν τέλη φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναδείχθηκε η κυρία Σοφία Πιετουσόκ (Ειδίκευση 2) η οποία απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η απαλλαγή αφορά στο σύνολο των τελών φοίτησης ενός ΜΦ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι εξακόσια (600) Ευρώ.