ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΣΕ τα δίδακτρα για το Α’ εξάμηνο του ΠΜΣ "Επιστήμες Γης και Περιβάλλον" θα πρέπει να καταβληθούν έως και τις 25-10-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ), Ο ΚΕ 15305, Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ και ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΟΣΗΣ.

Στοιχεία Eιδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας

α) Τραπεζικός Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων σε ΕΥΡΩ

             Όνομα                     : Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Αθηνών

             Tράπεζα                   : ALPHA BANK A.E.

             Yποκατάστημα        : 101

             Διεύθυνση                : Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα

             Aριθμός Λογ/σμού   : 802002001000227

             ΙΒΑΝ                       : GR0301408020802002001000227

             Swift/BIC                 : CRBAGRAA

Οι οδηγίες για την καταβολή τελών φοίτησης βρίσκονται αναρτημένες και στη διεύθυνση:

https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/foitites/chrisima_entypa/