ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» αποφάσισε την μετάθεση της έναρξης του εαρινού εξαμήνου για τις 15/2/2021.

Ως εκ τούτου καλούνται οι φοιτητές του β’ εξαμήνου να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις δηλώσεις μαθημάτων επιλογής (η αντίστοιχη δήλωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Οι φοιτητές κατά τη δήλωση παρακαλούνται να προσκομίζουν (αποστείλουν ηλεκτρονικά) και το καταθετήριο πληρωμής των διδάκτρων τους (ο κωδικός είναι ο ίδιος με τις προηγούμενες πληρωμές και πρέπει να αναφέρει πως πρόκειται για εξόφληση διδάκτρων β’ ή δ’ εξαμήνου).