ΠΜΣ: Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ “ARTEMIS”

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον), εταίρος του προγράμματος Erasmus+ «ARTeMIS -Action for Research and Teaching Mining Exploration Inclusive School» (Δράση για την έρευνα και την εκπαίδευση/κατάρτιση στην μεταλλευτική έρευνα – Ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης...