ΠΜΣ: Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συγχαίρουμε τον πρώτο αριστεύσαντα στη βαθμολογία όλων των Ειδικεύσεων του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον μεταξύ των φοιτητών που καταβάλουν τέλη φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 κύριο Πέτρο Τζεφέρη (Ειδίκευση 2, βαθμός:  9,62) ο οποίος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με την παρούσα ανακοινώνεται η παράταση προκήρυξης του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και τις 14/09/2019. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά τρεις ειδικεύσεις («Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική», «Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον») και περιλαμβάνει...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί 

σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση    

 στο     Πρόγραμμα     Μεταπτυχιακών     Σπουδών     

«Επιστήμες   Γης   και Περιβάλλον». σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία...

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πρώτη αριστεύσασα στη βαθμολογία όλων των Ειδικεύσεων του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον μεταξύ των φοιτητών που καταβάλουν τέλη φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναδείχθηκε η κυρία Σοφία Πιετουσόκ (Ειδίκευση 2) η οποία απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η απαλλαγή αφορά στο...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σημαντικές ημερομηνίες για την επόμενη περίοδο λειτουργίας του ΠΜΣ:
Παράταση 1ου εξαμήνου: 15/2/2019
Εξετάσεις: 18-22/2/2018
Παράδοση βαθμολογιών: 25/2/2019
Εναρξη 2ου εξαμήνου: 25/2/2019
Λήξη 2ου εξαμήνου: 7/6/2019
Εγγραφή στο 2ο εξάμηνο και καταβολή τελών φοίτησης: 25/2 – 1/3/2019

Κοινή άσκηση υπαίθρου όλων των ειδικεύσεων του ΠΜΣ: 18 –...