ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συγχαίρουμε τον πρώτο αριστεύσαντα στη βαθμολογία όλων των Ειδικεύσεων του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον μεταξύ των φοιτητών που καταβάλουν τέλη φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 κύριο Πέτρο Τζεφέρη (Ειδίκευση 2, βαθμός:  9,62) ο οποίος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η απαλλαγή αφορά στο σύνολο των τελών φοίτησης ενός ΜΦ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι εξακόσια (600) Ευρώ.