ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διευκρινίζεται ότι λόγω των συνθηκών η διαδικασία επικοινωνίας με τη Γραμματεία για  την υποβολή της απόδειξης καταβολής τελών φοίτησης και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Θα χρησιμοποιήσετε τα σχετικά έντυπα που θα βρείτε στην διεύθυνση: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/foitites/chrisima_entypa/

τα οποία αφού συμπληρώσετε θα τα στείλετε ως επισύναψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις δύο παρακάτω διευθύνσεις: 

earthscienv@geol.uoa.gr και

thaleiab@geol.uoa.gr