ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ανακοινώνει την παράταση των αιτήσεων εγγραφής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, έως και τις 30/ 9/ 2022 ώστε να είναι δυνατή η αίτηση και σε όσους φοιτητές προβλέπουν να ολοκληρώσουν τις προπτυχικές σπουδές τους την εξεταστική περιόδο του Σεπτεμβρίου. Ο σύνδεσμος για την αρχική συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο ΠΜΣ βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

 https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/