ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο     Πρόγραμμα     Μεταπτυχιακών     Σπουδών    «Επιστήμες   Γης   και Περιβάλλον». σε μία από τις  ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» (Applied Geology - Geophysics)

β. «Ορυκτοί  Πόροι-  Πετρολογία  και  Διαχείριση  Περιβάλλοντος»  (Mineral  Resources-Petrology and Environmental Management)

γ.  «Κλιματικές  Μεταβολές  και  Επιπτώσεις  στο  Περιβάλλον»  (Climatic  Variations  and Impacts on Environment)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη του ΠΜΣ. Απαραίτητη είναι αρχικά η αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο goo.gl/forms/hsfqb4HdiUS5kZrK2 

Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για μία και μόνο Ειδίκευση.

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική προκήρυξη για το έτος 2021-22 στον σύνδεσμο: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/el/foitites/prokiryxeis/

Προσαρμόζοντας το πρόγραμμά μας στις συνθήκες της κρίσης υγείας λόγω του νέου κορωνοϊού COVID19 και για όσο αυτή διαρκεί, εφαρμόζεται ενισχυμένο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως διδασκαλίας καθώς και ευελιξία στον χρόνο καταβολής των διδάκτρων.