ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

OPEN DAY- EUROPE IN MY REGION 2019

Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019
OPEN DAY- Europe in my Region 2019

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00-14.00 το έργο ERANETMED CrITERIA, ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό η οποία περιλαμβάνει σειρά σύντομων παρουσιάσεων και συζήτηση σχετικά με το θέμα του εξασθενούς χρωμίου στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Η εκδήλωση OPEN DAY του ΕΚΠΑ εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019" 

Τίτλος: Η προαγωγή της έρευνας για το εξασθενές χρώμιο στο σύστημα λιθόσφαιρα-υδρόσφαιρα-βιόσφαιρα: Δεδομένα από τον Ελλαδικό χώρο

Χώρος: Αμφιθέατρο Δρακόπουλος, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:  www.criteria.gr

#EUinmyregion