ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και επαναπροσδιορισμού του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, ακολουθώντας τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ειναι πλέον δεδομένο ότι ο δρόμος προς την ενεργειακή μετάβαση και την πράσινη οικονομία στηρίζεται στη χρήση ορυκτών πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ορυκτών πόρων, πετρολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο η θεματολογία της ειδίκευσης «Ορυκτοί Πόροι - Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Mineral ResourcesPetrology and Environmental Management» εστιάζει σε θεματικά πεδία που αφορούν στη βιώσιμη αξιοποίηση των κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών από τη διαμόρφωση μοντέλων γένεσης και την έρευνα εντοπισμού έως την εξόρυξή τους και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον ανταποκρινόμενη στις αναδυόμενες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος η ειδίκευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την άριστη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διερεύνηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται σε φυσικές/γεωλογικές διεργασίες ή/και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κατάλογος Μαθημάτων Ειδίκευσης (αρχείο pdf)

 

Θεματολογία Επιστημονικών Πεδίων 
- Γένεση και έρευνα εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών  
- Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Ορυκτολογία και Πετρολογία
- Μαγματισμός και γεωτεκτονικό περιβάλλον
- Μεταλλευτική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
- Διαχείριση αποβλήτων
- Επικινδυνότητα ρύπανσης και ανθρώπινη υγεία
- Ηφαιστειολογία
- Καινοτόμες χρήσεις ορυκτών και πετρωμάτων
- Προστασία και αποκατάσταση εδαφικών και υδατικών πόρων