ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και την «επιστημονική μέθοδο» εν γένει. Κατά συνέπεια, αποτελεί εξαιρετικό μέσο μάθησης και εξοικείωσης με το επιστημονικό περιβάλλον. Το θέμα της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνδυασμό εργασιών υπαίθρου ή/και εργαστηριακών πειραμάτων δοκιμών και αναλύσεων ή/και θεωρητικής, υπολογιστικής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Πρόσβαση στις διπλωματικές εργασίες φοιτητών του ΕΚΠΑ παρέχεται μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ "ΠΕΡΓΑΜΟΣ".

Κατάλογος διπλωματικών εργασιών των τελευταίων ετών στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον" (αρχείο pdf)