ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και την «επιστημονική μέθοδο» εν γένει. Κατά συνέπεια, αποτελεί εξαιρετικό μέσο μάθησης και εξοικείωσης με το επιστημονικό περιβάλλον. Το θέμα της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνδυασμό εργασιών υπαίθρου ή/και εργαστηριακών πειραμάτων δοκιμών και αναλύσεων ή/και θεωρητικής, υπολογιστικής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Τζεφέρης, Π. (2020) ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: Θέσεις εμφάνισης/εξόρυξης, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση. Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Γεωργιλάκης, Χ. (2021) Συγκριτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική

Elhusseini, K. (2021)  Long term effectiveness of in-situ trace metal stabilization in the “Kavodokanos” waste pile, Lavrion Greece. Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Σωτηριάδης, Ι.Ρ. (2021)  Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2018 (Κιλαουέα, Χαβάη) Επεξεργασία τοπικών σεισμολογικών δεδομένων κατά την κρίσιμη περίοδο και εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική

Σβορλίγκου, Γ. (2021)  Palaeontological study of craniodental material of Late Miocene rhinocerotids (Mammalia, Rhinocerotidae) from the Island of Samos, Greece. Ειδίκευση Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Πιετουσόκ, Σ. (2022)  Επίδραση της ορυκτολογίας στην διαδικασία εμπλουτισμού των σπανίων γαιών των παράκτιων μαύρων άμμων του νομού Καβάλας, Βόρεια Ελλάδα. Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Βασιλοπούλου, Β. (2022) DEBRIS FLOW MODELLING: THE CASE OF MANDRA Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική

Αναστασόπουλος, Β. (2022)  Αξιολόγηση γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στις θέσεις κατασκευής τεχνικών έργων του τμήματος << Βελτίωση - Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο>>. Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική

Τουμάση, Π. (2022) Φυσικογεωγραφική Μελέτη της νήσου Κεφαλονιάς– Ο ρόλος των γεωτόπων Ειδίκευση Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Μουτζούρης, Δ. (2023) The origin of amphibole in ultramafic rocks and a new amphibole-clinopyroxene Fe-Mg exchange thermometer for mantle peridotite lithologies Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ευσταθιάδης, Ι (2023) Environmental Particles in the Coastal Region of Gozo (Għawdex) Isl. Malta Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον": (αρχείο pdf)

Πρόσβαση στις διπλωματικές εργασίες φοιτητών του ΕΚΠΑ παρέχεται μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ "ΠΕΡΓΑΜΟΣ".

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ-ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ