ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και την «επιστημονική μέθοδο» εν γένει. Κατά συνέπεια, αποτελεί εξαιρετικό μέσο μάθησης και εξοικείωσης με το επιστημονικό περιβάλλον. Το θέμα της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνδυασμό εργασιών υπαίθρου ή/και εργαστηριακών πειραμάτων δοκιμών και αναλύσεων ή/και θεωρητικής, υπολογιστικής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Τζεφέρης Π. (2020) ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: Θέσεις εμφάνισης/εξόρυξης, πετρογραφική και ισοτοπική αναγνώριση. Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Γεωργιλάκης Χ. (2021) Συγκριτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική

Elhusseini K. (2021)  Long term effectiveness of in-situ trace metal stabilization in the “Kavodokanos” waste pile, Lavrion Greece. Ειδίκευση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον": (αρχείο pdf)

Πρόσβαση στις διπλωματικές εργασίες φοιτητών του ΕΚΠΑ παρέχεται μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ "ΠΕΡΓΑΜΟΣ".

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ