ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο     Πρόγραμμα     Μεταπτυχιακών     Σπουδών    «Επιστήμες   Γης   και Περιβάλλον». σε μία από τις  ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» (Applied Geology - Geophysics)

β.  «Ορυκτοί  Πόροι-  Πετρολογία  και  Διαχείριση  Περιβάλλοντος»  (Mineral  Resources- Petrology and Environmental Management).

γ.  «Κλιματικές  Μεταβολές  και  Επιπτώσεις  στο  Περιβάλλον»  (Climatic  Variations  and Impacts on Environment).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη του ΠΜΣ. απαραίτητη είναι αρχικά η αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο goo.gl/forms/hsfqb4HdiUS5kZrK2 

Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για μία και μόνο Ειδίκευση.

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική προκήρυξη για το έτος 2020-21 στον σύνδεσμο: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/el/ypopsifioi_foitites/prokiryxeis/

Προσαρμόζοντας το πρόγραμμά μας στις συνθήκες της κρίσης υγείας λόγω του νέου κορωνοϊού COVID19, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα εφαρμοστεί ενισχυμένο πρόγραμμα εξ'αποστάσεως διδασκαλίας καθώς και ευελιξία στον χρόνο καταβολής των διδάκτρων.