ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΜΣ

Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια- Διευθύντρια ΠΜΣ cntrinia[at]geol.uoa[dot]gr 210 7274394

Ε. Τζάνης, Καθηγητής- Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ atzanis[at]geol.uoa[dot]gr 210 7274785

Π. Νάστος, Καθηγητής nastos[at]geol.uoa[dot]gr 210 7274191

Α. Αργυράκη, Καθηγήτρια argyraki[at]geol.uoa[dot]gr 210 7274314

Π. Πομώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής ppomonis[at]geol.uoa[dot]gr 210 7274844