ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΣΕ η καταβολή των διδάκτρων του  εαρινού εξαμήνου του ΠΜΣ "Επιστήμες Γης και Περιβάλλον" παρατείνεται έως και 15-5-2020. Θυμίζουμε ότι πρέπει να καταθέσετε το πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, Ο ΚΕ 15305, Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Β’ Η Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ και ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΟΣΗΣ.

Στοιχεία Eιδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας

α) Τραπεζικός Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων σε ΕΥΡΩ

             Όνομα                     : Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Αθηνών

             Tράπεζα                   : ALPHA BANK A.E.

             Yποκατάστημα        : 101

             Διεύθυνση                : Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα

             Aριθμός Λογ/σμού   : 802002001000227

             ΙΒΑΝ                       : GR0301408020802002001000227

             Swift/BIC                 : CRBAGRAA