ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"ΗΜΕΡΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ" ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Πέμπτη 09 Μαΐου 2019
"Ημέρες Φασματοσκοπίας" ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" διοργανώνει σειρά έξι εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο "Ημέρες Φασματοσκοπίας" σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα
Πέμπτη 9/5/2019
10:00-11:00 "Φασματοσκοπία Mössbauer: Βασικές αρχές και εφαρμογές"
Ομιλητής: E. Devlin (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

11:00-12:00 "Φασματοσκοπία EPR συνεχούς ακτινοβόλησης: Βασικές αρχές και
εφαρμογές"
Ομιλητής: Γ. Σανάκης (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

12:00-13:00 "Φωτοκαταλυτικές διεργασίες και φασματοσκοπία EPR"
Ομιλητής: Ν. Ιωαννίδης (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

13:00-14:00 "Φασματοσκοπία παλμικού EPR"
Ομιλητής: Γ. Μήτρικας (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 16/5/2019
10:00-12:00 "Δονητική φασματοσκοπία: Φασματοσκοπία Υπερύθρου"
Ομιλητής: Γ. Χρυσικός (ΙΘΦΧ, ΕΙΕ)

12:00-14:00 "Δονητική φασματοσκοπία: Φασματοσκοπία Raman"
Ομιλητής: Μ. Καρακασίδης (Τμ. Μηχ. Επιστ. Υλικών, Παν. Ιωαννίνων)

Πέμπτη 23/5/2019
10:00-12:00 "Προχωρημένες Τεχνικές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)
σε Νανοϋλικά"
Ομιλητής: Γ. Παπαβασιλείου (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

12:00-14:00 "Φασματοσκοπία NMR υψηλής ανάλυσης στο διάλυμα: Bασικά
στοιχεία - Mελέτες επιλεγμένων μοριακών δομών"
Oμιλητής: Κ. Γιαννακοπούλου (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 30/5/2019
10:00-12:00 "Φασματοσκοπία Φθορισμού και Απορρόφησης ακτίνων Χ"
Ομιλητής: Α. Καρύδας (ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

12:00-14:00 "Ιοντικές τεχνικές ανάλυσης"
Ομιλητής: Α. Λαγογιάννης (ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Πέμπτη 6/6/2019
10:00-11:00 "Βασικές Αρχές Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων (XPS/ARPES)"
Ομιλητής: Α. Δημουλάς (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

11:00-12:00 "Βασικές Αρχές Περίθλασης ακτίνων Χ από πολυκρυσταλλικά δείγματα.
Μέθοδος Rietveld"
Ομιλητής: Β. Ψυχάρης (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

12:00-14:00 "Η μέθοδος Rietveld στην πράξη” (προγράμματα: Fullprof, Profex)
Χρήση των προγραμμάτων Fullprof, Profex (απαραίτητος φορητός υπολογιστής)
Ομιλητής: Β. Ψυχάρης (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ

Πέμπτη 13/6/2019
10:00-12:00 "Κρυσταλλογραφία Υγρών Κρυστάλλων”
Ομιλητής: Μ. Αρκάς (ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ")

Για την καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων παρακαλούμε ενημερώστε μας μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 για την πρόθεση συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu@inn.demokritos.gr

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφ' όσον έχουν παρακολουθήσει 4 από τα 6 σεμινάρια.