ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΜΣ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας στους επόμενους συνδέσμους: 

Εργασία πεδίου στις ΑΖΟΡΕΣ 

 

https://hub.uoa.gr/exploration-of-the-azores-geopark/

 

Διεθνές Συνέδριο SEGH2023 

https://hub.uoa.gr/38th-international-conference-on-environmental-geochemistry-and-health-review/